lunes, 27 de abril de 2009

EXKOMUNIOaren ALDEKO MANIFESTUA Actus formalis ab Ecclesia catholicaSalud.
Agradezco a mi amigo Tomás la traducción al euskera del manifiesto ateo, que suscribo publicamente desde aqui. Agur.
Mikel Orrantia Diez -Tar
_____________________________

Ateoen Nazioarteko Federazioa

EXKOMUNIOaren ALDEKO MANIFESTUA
Actus formalis ab Ecclesia catholica


Gu geu, Ateoen Nazioarteko Federaziokoak garenok, askatasun osoaz baliaturik eta hurrengo petizioaren esanahiaz ere erabat oharturik eta noraino jo nahi dugunaz baita konturaturik, Erromako Pontifizeari eta mundu osoko apezpikuei, baita Eliza katolikoko arduradun goren guztiei, bereziki "Congregatio pro Doctrina Fidei" delakoari, HURRENGOA ADIERAZI NAHI DUGU:

Gure honetan, iraganaldian eta orainaldian, giza historian zehar esistitu diren gorporazio guztietarik hiltzaileen, asasinoen eta hondatzaileena Eliza Katolikoa dela erraten dugu zinez. Bere pentsakeran baitan, halakoak ikusten baititugu argi eta garbi, batez ere hurrengo hauek:

Gorroto eta gerratearen ideologia hutsa, faltsukerien multzo ikaragarria, iruzurrak, kontraerranak, engainoak, ergelkeriak... denak asmaturik eta gauzaturik helburu bakar batera iristeko, pentsamendu aske zein inteligentzia bera deusezteko eta jakina, arrazoimena deuseztu eta ezabatzeko.

Moral giristinoaren baitan ikusten dugu argi eta garbi, plazerra eta imajinazioa neutralizatzea helburu dutelarik, ideologia eta pentsakera kloroformiko moduko bat, geure gizagorputz propioa etsairik hurbilena bilakatuz eta askotan gure gorputza bera gorrotatuz eta era berean sumisioa birtute bihurtuz.

Aitasantuaren erresuma hortan, tortura eta gezurraren mezularia ikusten dugu berau, Vatikanoko Estatu faxistaren interesen txontxongiloa da, hain zuzen.

Apezpiku eta apezteria goren guzi hori, parasito sozial talde bat besterik ez da guretzat, boterezalea eta lapurra. Katolikoteria ala kristau katolikoak gure ustez gizateria iruzurtua da eta haiengana solidaritatea eta pietatea sentitzen dugu. Terrore erlijiosoaren biktima guzti horien sufrimentuak egiten zaituzte zuek errudun.
Eta beraz ageri agerian AKUSATZEN ZAITUZTEGU ondoko guzti honetaz:

Milioika gizaki hiltzera kondentu izateaz, GIEB/VIH-SIDAri buruzko zuek zabalduriko mezuagatik, ekintza eta ideologiagatik, zinez preserbatiboak eragotziz eta debekatuz.

Mota guztietako totalitarismoekin erlazio sinbiotikoak praktikatzeaz, babesteaz, ontzat hartzeaz ezinbestean, eta haien menpeko morroi bilakatzeaz.

Asasino erahiltzaile eta tiranoak bedeinkatzeaz.

Zuen egia arbuiatu edo eta dudatan jarri duten emakume zein gizon guztien kontrako gurutzada santuak antolatzeaz.

Ahul guztiak esklabo moduan tratatzeaz. Jeneralak eta Diktadoreak goraipatzeaz.

Giza gorputzaren gorrotoa antolatzeaz, zorionaren gorroto eta plazerraren gorrotoa hain zuzen.
Intelijentziari iruzurra egiteaz berbera intsultatuz, zueneko teologia zaharkitu, zentzugabe eta ganorabakoaren menpean ipintzeko asmoarekin helburu izan zeratelarik.

Praktikatzen duzuen moral tetrikoa dela eta, genero, erlazio eta sentimentuak hierarkizatu izaiteaz.
Zueneko fobia guztiak,- ezinbesteko sakratutzat-gainerako guztiei inposatzeaz.

Sistematikoki giza libertate eta askatasun kolektiboei eraso egiteaz.

Zuen akordio diplomatikoak direla medio, zein Estatuekiko konkordatoak ala botere politikoekiko adoskeriez baliaturik, tregoarik gabe eta inpunitate osoaz Herriak sakabanatzeaz.

Haurreria eta gazteriarekin trafikatzeaz eta berauekin larrua jotzeaz gain, hortaz gezurrak erraiteaz, abusatzeaz eta diskriminatzeaz, baita pederastak babesteaz eta ezkutatzeaz.

Inkisizioa fundatzeaz gain, eta honek mendeetan zehar pizturiko ehundaka sute horiek oraindik itzali gabe daudelarik, zientzia eta ezagutza mespretxatzeaz, egitate historikoa ezkutatuz, torturatuz eta zapalduz.
Memoria kolektiboa manipulatzeaz. Zuen ideologia haur pentsakeretan injektatzeaz eta beraz betirako gorde nahi izateaz.

Eta gainera, hortaz ari garela, zera gogorarazten dizuegu:

Eskubide kanonikoaren kodeak, zeinek arauten dituen zeitzu diren zuen erakundeko faltak eta isunak, Karol Wojtylak eraberritu zuena hain zuzen, zentsura andana bat ezartzen du zuen "artaldea" ala jarraitzaileak babesteko asmoarekin, hau da, ideia berriei eten bat ipintzea izurrite bekataria zuen artean zabal ez dadin. Ezartzen diren isun horietan, Exkomunioak du garrantzirik handiena eta beraz, eskatu eta exijitu behar da deliktu larrien guztietan, hala nola, Elizako pentsakeratik kanpo kokatzen diren norbanako guztien kasuan, agintari eklesiastikoek horrela uste dutenean.

Horrela delarik, Kode kanoniko katolikoaren 1.364S1 art.k dio fedearen apostata zein herese ala zismatikoei, exkomunioa "late sentziae" aplikatu behar zaiela. Era berean 1369 art.k erraten du zera: " Biltzar zein halako bilera zein ikuskizun sozial batean edo eta komunikabide sozialetatik zehar zein idazki zabal baten bidez birau bat botatzen duenak, larriki erasotzen ditu ohitura onak, larriki iraintzen du eliza katolikoa eta gorrotoa bere kontra sortzen du eta beraz zigortua izan behar da egokiro. Era berean artikulu 1373k dio exkomunioaz ere zigortuko dira gorrotoa eta subertsioa zabaltzen dutenak goi karguko elizgizonen kontra edo eta hauen aginduak ez betetzea aldarrikatzen dutenak.

Gure Federazioko estatutuetan- Ateismoa zabaldu eta zientifikoki onar dadin nahi dugu, eta beraz superstizio erlijiosoak akabatzea nahi dugu, bere inposizioarekin akabatzea hain zuzen ere, pentsaera askea, zientifikoa eta arrazoiduna nahi dugularik.
HORREGATIK ADIERAZTEN DUGU:

Apezpiku eta Artzapezpiku, oro har Elizgizonen goi kargudun guztien kongreso eta biltzarretan guztietan arbuiatu eta mespretxatu dute apostasia egiteko aukera, bataio agiriak eta erregistroak izkutuan gorde nahi izan eta nahi dituztelarik, datu pertsonalak gordetzeko ala ezabatzeko dugun legezko eskubideari uko eginez, eta dudarik ez, juztizia tribunaletatik kanpo, arazo hau gerarazi nahi dutela, denoi aplikatu behar zaigun legeari trufa eginez eta legetik kanpo kokatuz Eliza katoliko honen ardura eta eginkizuna. Horregatik eskatzen dugu zinez aplika diezaigutela "latae sententia"-z exkomunio bera, zeren eta eliza katolikoaren zerrenda ofizialetan izan baikinen sartuta, haur txikiak izan ginelarik.

Beraz aldarrika egiten dugu: Deklarazio ofizialaz eta berau idatzita dagoela, Ateoen Nazioarteko Federazioaren kontrako kondena eta exkomunioa egin dezala Eliza Katolikoak, gure oraingo eta etorkizunean izango diren partaide guztion kontra baita. Horrela egiten dutenean inongo dudarik ez da egongo gu geu ez gaudela sekta horretan , ez garela segitzaileak eta ez daukagula ezer ikusirik supertxeria horrekin.Beraz ezin gaituztela manipulatu eta auskalo zertarako nahi duten zerrenda horietan sartu.

ARGUIATU EGITEN DUGU ZINEZ : Zuen doktrina, zuen kulto liturgikoa, zuen etika eta morala eta zuen pentsakera dogmatiko osoa. Fede katolikoaz APOSTASIA egiten dugu, 1364 art., Eliza katolikoaren kontrako mesprexua garatu eta piztu egiten dugu nahita, art.1369. Desobedientziari dei egiten diogu haren kontra, art.1373.

Eta gauza guztien gainetik batez ere, zera, zuen hizkera makiabelikoari eta zuen erraiteko moduei jarraikiz,
MAKINATU EGITEN DUGU zuen erakundearen aurka art.1374. Zera: Zuen aktibitate kriminal, egite eta ekintza erahiltzaile, oraingoak eta lehengoak, salatu eta agerian uzten ditugu, zeinetan egon eta egoten baitira nahasirik apezteria osoa, nahita ala nahita ez, konszientekiro ala konszientekiro ez. Eta beraz MAKINATZEN JARRAITU NAHI DUGU, GIZARTEAN DUZUEN ERAGINA DEUSEZTEKO, BAI KULTURAN, ETA BAITA POLITIKAN ERE.

Ateoen Nazioarteko Federazioa
MANIFIESTO POR LA EXCOMUNIÓN


Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica
Nosotros, miembros de la Federación Internacional de Ateos, haciendo uso de nuestra plena libertad y con absoluta conciencia del significado y el alcance de nuestra petición, deseamos manifestar al Pontífice romano y a los obispos del mundo, así como a los responsables máximos de la Iglesia católica, y en especial a los de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo siguiente:Reconocemos en la Iglesia Católica a la corporación más intolerante, homicida y destructiva de cuantas históricamente han existido. Reconocemos en su doctrina una ideología del odio y de la guerra, y un retablo de falsedades, trampas, contradicciones, engaños y ridiculeces erigido con el único fin de anular la inteligencia y denigrar la razón.

Reconocemos en la moral cristiana un cloroformo destinado a neutralizar el placer y la imaginación, a hacer de nuestros cuerpos el más cercano enemigo y a trocar la virtud en sumisión.

Reconocemos en el Papado a un emisario de la tortura y de la mentira, a una marioneta de los intereses del Estado fascista vaticano.

Reconocemos en el alto clero a una banda de parásitos sociales, ávidos de poder y de saqueo.

Reconocemos en los fieles católicos a una humanidad engañada, por la que sentimos solidaridad y compasión.

Reconocemos en todas las víctimas del terror religioso la prueba definitiva de vuestra culpabilidad.Y por lo tanto, os acusamos públicamente:De haber condenado a muerte a millones de individuos, por colaborar con vuestras instrucciones a la expansión del VIH/SIDA. De practicar relaciones simbióticas con toda clase de totalitarismos, de fomentarlos, de justificarlos y de prostituiros ante ellos. De bendecir a los asesinos y a los tiranos.

De proclamar santas cruzadas contra las mujeres y los hombres que han dudado de vuestra verdad.

De esclavizar a los débiles.

De adular a los generales y a los caudillos.

De fomentar el odio a los cuerpos, a la felicidad y al placer.

De insultar a la inteligencia, y de pretender someterla a vuestra absurda y primitiva teología.

De jerarquizar los géneros, las relaciones y los sentimientos, de acuerdo con la moral siniestra que practicáis.

De imponer vuestras fobias como sagrados mandamientos.

De atacar sistemáticamente las libertades individuales y colectivas.

De saquear a los pueblos, sin tregua y con total impunidad, por medio de vuestros acuerdos diplomáticos, de vuestros Concordatos y de vuestras alianzas con el poder político.

De traficar con la infancia.

De fornicar con ella. De mentir. De abusar. De discriminar. De encubrir a los pederastas.

De haber creado la Santa Inquisición.

De encender hogueras que todavía no han cesado de arder.

De despreciar a la ciencia y al conocimiento.

De torturar, de masacrar y de ocultar la verdad histórica.

De manipular la memoria colectiva.

De perpetuar vuestra ideología inyectándola en las mentes infantiles.

Y de instigar, conspirar, falsificar e imponer mediante la violencia vuestro delirio patológico.Y os recordamos, además:Que el código de Derecho Canónico que rige las sanciones y faltas en vuestra corporación, reactualizado por el difunto Karol Wojtyla, establece una relación de censuras cuyo objetivo declarado es la prevención y protección de vuestro rebaño de fieles.

Que entre estas sanciones destaca, por su especial relevancia, la pena de excomunión.

Que se establece dicha pena para los delitos “más graves”, aquellos que la autoridad eclesiástica considera que colocan al sujeto fuera de la comunión con su Iglesia.

Que el artículo 1364 § 1 del Código de Derecho Canónico afirma que “el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión latae sententiae”.

Que el artículo 1369 establece que “quien, en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado, o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social, profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, injuria la religión o la Iglesia o suscita odio o desprecio contra ellas debe ser castigado con una pena justa”.

Que el artículo 1373 explicita que “quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos contra la Sede Apostólica o el Ordinario, con el motivo de algún acto de potestad o de ministerio eclesiástico, o induce a los súbditos a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas”.

Y que el artículo 1374, siendo extremadamente claro en su redacción, sentencia que “quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa”, y que “quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser castigado con entredicho”.

Y por añadidura os informamos de:Que en los Estatutos de nuestra Federación se definen de forma diáfana los objetivos a los que deseamos dirigirnos, consistentes en denunciar y erradicar la influencia social y cultural ligada a las ideas de “Dios”, del “alma” y de lo “sobrenatural”; en luchar contra la implantación del “hecho religioso” y contra los privilegios económicos y políticos de los que disfrutan la religión y sus instituciones; en la difusión del ateísmo como alternativa racional frente a la superstición religiosa; y en la defensa y expansión del racionalismo y del librepensamiento.Por lo que exponemos:

Que la frecuente negativa de los miembros de las Conferencias Episcopales a asumir y reconocer el derecho de apostasía, manifestando los dirigentes de ciertas diócesis que el registro de bautismo es una simple anotación histórica no sujeta a la normativa sobre la protección de datos personales, y desarrollando una estrategia jurídica definida por su desobediencia a los tribunales, nos obliga a considerar la exigencia de la excomunión "latae sententiae" declarada para los miembros de nuestra organización que, por motivos sociales o de tradición familiar, fueron incluidos en su infancia en el cómputo de individuos bautizados y, por lo tanto, en el censo estadístico de católicos.Tras todo lo cual, exigimos, apelando a vuestra presumible coherencia:Que, en declaración eclesiástica y por oficial escrito, sea emitida CONDENA DE EXCOMUNIÓN PÚBLICA a TODOS los miembros, actuales y futuros, de la Federación Internacional de Ateos, no dejando así duda alguna en cuanto a la negativa absoluta, por nuestra parte, a seguir perteneciendo, en los casos en los que así conste, al cómputo de los fieles de la secta católica.

Rechazamos enérgicamente vuestra doctrina, vuestro culto, vuestra moral y vuestro cuerpo dogmático.

Apostatamos de la fe católica (art. 1364).

Suscitamos desprecio contra la Iglesia (art. 1369).

Inducimos a la desobediencia frente a ella (art. 1373).

Y, aún más importante, nos esforzamos en aquello que, según vuestro particular lenguaje, contribuye a “maquinar” contra la Corporación (art. 1374). Es decir, en denunciar, en hacer públicas y en exponer las actividades criminales presentes y pasadas en las que esté involucrado el clero católico, y en iniciar acciones concretas tendentes a destruir la influencia que éste mantiene sobre la cultura, la política y la sociedad.Villava-Atarrabia febrero 2009
_____________


No hay comentarios:

Publicar un comentario